Icon

Spørgeteknik

Hvordan stiller I de rette spørgsmål? 
 

Hvorfor spørgeteknik?

Ansættelsessamtaler, lederudviklingssamtaler, medarbejdersamtaler, kompetenceafdækning, proceskontrol, vidensdeling. I alle disse situationer er spørgeteknik midlet til at skabe overblik og klarhed.
 

Indhold og form

 • Konkretiser din målsætning – men vær fleksibel undervejs!
 • Motivér modtageren med gode spørgsmål – vi arbejder med forskellige spørgsmålstyper og interviewtekniske metoder
 • Lær at bruge research og eventuelle indhentede informationer i den aktuelle interviewsituation
 • Hvordan lægger I en interviewstrategi til alles fordel?
 • Rollen som spørger. Er du den kritiske, den åbnende eller den afdækkende interviewer?
 • Sådan sikrer I, at I er kommet rundt om hele problemstillingen og har fået den nødvendige information
 • Hvordan håndteres modstand fra interviewpersonen?
   

Undervisningen er en spændende blanding af teori og praktisk træning. Der må forventes stor deltageraktivitet.
 

Efter kurset/foredraget har I fået

 • En avanceret spørgeteknik – og en dybere indsigt i at bruge de rette metoder
 • Fokus på spørgsmålstyper og deres anvendelse
 • Redskaber til at afdække selv komplicerede sager
 • Klarhed over, hvordan I tilrettelægger og gennemfører et interview
 • Indblik og erfaring i, hvorfor det er spørgerens ansvar, om interviewet er en succes eller ej
 • Erfaring i at gøre din interviewperson til en meddelsom dialogpartner til trods for eventuel modstand.
   

En-, to- og tredages interne virksomhedskurser og interaktive foredrag.
Alle undervisningsforløb tilpasses altid den enkelte kundes individuelle ønsker og behov.
 

Henvender sig til

"Spørgeteknik" henvender sig til ledere, medarbejdere, sælgere, konsulenter, controllere m. fl., der har brug for at indhente viden fra andre personer og grupper.


Se referencer

Firmaet Lars Klingert | Svanevænget 1, 2. th | 2100 København Ø | Tlf.: 32 57 57 84 | Mobil: 21 25 65 02 | lars@klingert.dk | Privatlivspolitik