Icon

Motivation på arbejdspladsen

Vil I gerne møde motiveret og energisk på jobbet hver morgen? Vil I også gerne have en motiverende indflydelse på jeres omgivelser?
 

Hvorfor motivation på arbejdspladsen?

Mange ydre faktorer har indflydelse på den enkeltes motivation, f.eks. fyringsrunder, nedskæringer eller omstruktureringer. Adfærd, energi og kommunikation påvirker også dem, I arbejder sammen med. Alle sammen er elementer, der ofte kan være svære umiddelbart at ændre.

Hver enkelt element kan have større indflydelse på egen motivation og arbejdsglæde, end vi ofte er bevidste om.

Ved at udvikle personlige kommunikationsformer kan I bidrage til en positiv synergieffekt i virksomheden. Det kræver opmærksomhed, personligt mod og træning at vælge den væremåde og kommunikationsform, som bidrager til at øge alles motivation.
 

Indhold og form

 • Positiv psykologi påvirker motivationen – brug den og mærk effekten
 • Hvor balancerede er I , når det gælder? Lær at bevare overblikket og bidrag til bedre motivation
 • Sæt realistiske succeskriterier for jeres motivation, hverken for høje eller for lave
 • Motiverende og demotiverende attituder – forstå dem og anvend jeres attituder positivt
 • De forskellige adfærdstyper – forstå dem og frem motivationen
 • Lær bevidst at gå i flow – oplev, hvordan denne metode kan øge jeres arbejdsglæde.
   

Undervisningen er en spændende blanding af teori og praktisk træning. Der må forventes stor deltageraktivitet.
 

Efter kurset/foredraget har I fået

 • Viden om motivation – inspirér til et godt arbejdsklima
 • Indsigt i egne og andres motiverende og demotiverende adfærdsmønstre
 • Øvelse i at anvende positiv psykologi i praksis til gavn for jer selv og andre
 • Styrkede kommunikative færdigheder, når motivationen er udfordret
 • Mulighed for at skabe forandringer i arbejdslivet
 • Redskaber til at bevare motivationen også i modgang
   

En-, to- og tredages interne virksomhedskurser og foredrag.
Alle undervisningsforløb tilpasses altid den enkelte kundes individuelle ønsker og behov.
 

Henvender sig til

"Motivation på arbejdspladsen" henvender sig til alle, som ønsker øget energi, arbejdsglæde og motivation på arbejdspladsen.
 

Se referencer

Firmaet Lars Klingert | Svanevænget 1, 2. th | 2100 København Ø | Tlf.: 32 57 57 84 | Mobil: 21 25 65 02 | lars@klingert.dk | Privatlivspolitik