Icon

Konflikthåndtering

Nogle konflikter skal løses, mens andre sagtens kan undgås. Er I gode til at håndtere den nødvendige konflikt og frasortere de ligegyldige? Bliv klogere på konflikthåndtering her. 

 

Konflikthåndtering - metoder, redskaber, forståelse og indsigt


Hvorfor konflikthåndtering?

Ofte er det ikke konflikten i sig selv, der er problemet – det er derimod vores evne til at håndtere konflikten. I lærer metoder, så I kan holde jer mere fri af konfliktspiralen og agere bedst muligt. Nogle befinder sig godt i konfliktens kaos, mens andre bliver skræmt af situationen. Hvordan reagerer I på uoverensstemmelser, interesse- eller personkonflikter?
 

Indhold og form

 • Lær at bruge en effektiv konfliktanalysemodel
 • Forskellige personlighedstyper har forskellige kommunikationsformer. Hvad provokerer jer?
 • Hvad sker der i en konfliktsituation mellem de involverede? Hvordan bliver en konflikt selvfødende?
 • Kommunikationens krisestyring – sådan bevarer I roen og overblikket i kaos
 • Sprogets, stemmens og kropssprogets betydning for kommunikationen i konflikten
 • Kend jeres reaktionsmønstre, og lær at gå på tværs af dem
 • Få større tolerance over for andres adfærd i en konflikt
   

Undervisningen er en spændende blanding af teori og praktisk træning. Der må forventes stor deltageraktivitet.
 

Efter kurset/foredraget i konflikthåndtering har I fået

 • Effektive metoder til at kommunikere konstruktivt i en konflikt
 • Teknikker til at bevare dig selv og undgå at være styret af følelser, når konflikten rammer
 • Redskaber til at få overblik ved hjælp af konfliktanalysemodellen
 • En forståelse af hvorfor og hvordan konflikter opstår
 • Indsigt i den non-verbale dialogs betydning for kommunikationen

En-, to- og tredages interne virksomhedskurser og foredrag.
Alle undervisningsforløb tilpasses altid den enkelte kundes individuelle ønsker og behov.
 

Henvender sig til

"Konflikthåndtering" henvender sig til jer, der vil lære at tackle konflikter effektivt og positivt – og lære at bruge præcise og udviklende konflikthåndteringsmetoder.

Klik her hvis du også er interesseret i Konfliktløsning.

Se referencer

Firmaet Lars Klingert | Svanevænget 1, 2. th | 2100 København Ø | Tlf.: 32 57 57 84 | Mobil: 21 25 65 02 | lars@klingert.dk | Privatlivspolitik